Våra senaste projekt

Vad vi gör

Erfarna projektledare som samordnar och säkerställer att samtliga delar i flytt- och förändringsprojekt av stora/små lokaler, företag och organisationer genomförs på ett professionellt sätt.

Syfte och mål, delaktighet, intern och extern information

Samordnare under byggprocesser, upprättar tidplaner, full kontroll av ekonomin

Länkar ihop projekteringsarbetet  

Vi stöttar våra kunder genom projektets samtliga faser och samordnar delprojekt. Vi ser till att skapa överblick för att identifiera risker och minimera fallgropar.

Kontakt mellan kund och hyresgäst

Beslutsunderlag utifrån de givna förutsättningarna

Upprättar tidplaner och budget

Diagram Diagram Diagram Diagram Diagram Diagram Diagram Diagram

Kontakta oss

Projektform i Skandinavien AB
work Järnvägsgatan 36, 131 54 Nacka Sverige
Cristian Astudillo`
Tel work070-379 42 00 Cristian Astudillo
work ,
Ladda ner som vCard
Christian

Har 17 års erfarenhet inom inredning, flytt och byggprojekt, varav 11 år som projektledare. Har tidigare även arbetat som snickare, innesäljare och säljchef. Att leda ett projekt och gemensamt med kund lösa uppkomna ”problem” är det som driver Cristian. Varje projekt är en ny utmaning med nya förutsättningar och nya mål.

Eva Mårtensson`
Tel work070-979 41 10 Eva Mårtensson
work ,
Ladda ner som vCard
Eva

Har 17 års erfarenhet inom inredning, flytt, byggprojekt och arbetsplatsrelaterade tjänster, varav 13 år som projektledare. Eva är IHM-diplomerad inom affärskommunikation och har arbetat på bank i sex år. Hon menar att eftersom arbetsplatsen är en så stor del av livet, ska den utformas därefter.

Michael Lundahl`
Tel work070-752 73 76 Michael Lundahl
work ,
Ladda ner som vCard
Micke

Har 19 års erfarenhet inom Inredning, lokalförändring, flytt, IT och byggprojekt, varav 14 år som projektledare. Michael är civilekonom och har genom åren kombinerat områdena projekt och försäljning i rollen som försäljningschef, projektledare och country manager.

Ronny Larsson`
Tel work070-773 25 25 Ronny Larsson
work ,
Ladda ner som vCard

Har 16 års erfarenhet inom möbler, inredning och logistik. De senaste 6 åren har Ronny arbetat till största delen med flödeslogistik med inflyttning till stora köpcentrum. Han tar även uppdrag som Floor manager. Tidigare har han arbetat inom transport och har en bred erfarenhet av branschen.